Σταϊνμάιερ: Σεβασμός απέναντι σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό