Στα ύψη και το 2023 οι τιμές των τροφίμων προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα