Στα 745,5 δισεκατομμύρια ευρώ ο ορυκτός πλούτος της Ρωσίας