Στ. Θεοδωράκης: "Οι υπουργοί να προστατεύσουν τη χώρα από τους βανδάλους"