Σούπερ καταπολέμηση βαρρόα με ταινίες σε βαριά προσβεβλημένα μελίσσια: Τοποθέτηση και ένα κολπάκι

Προέλευση