Σοβαρή βλάβη στη φωτεινή σηματοδότηση στην οδό Ακτή Σαχτούρη