Σοβαρά προβλήματα του ουροποιητικού αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί