Σωματείο Εργαζομένων Ασκληπιείου: Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 23/10/20

Προέλευση