Σωματεία και Σύλλογοι της Εύβοιας που συμμετέχουν στην απεργία την Τρίτη 24/9