Σκουριές:Ξεκινάει η δίκη του «Λάκκου Καρατζα» 26-06-19