Σητεία: Άκαρπη η συνάντηση με τον Υπουργό για τον Υβριδικό Σταθμό