"Σημεία Φιλικά στο Μητρικό Θηλασμό" στην αγορά της Κυπαρισσίας