«Σημάδια στην Ομίχλη» του Stephen Sachs | Από το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στο VAULT Theatre Plus