Σήκω τεράστια πατρίδα... Σήκω για τη θανατηφόρα μάχη...