Σιδερώνα, νησί των βρυκολάκων. Δεισιδαιμονία η μήπως όχι..