Σιάτιστα: Νυχτερινή έφοδος από μινγκ σε φωλιά πουλιών κάτω από κεραμοσκεπή