Σχέσεις ποσοστών μικρών κομμάτων και αυτοδυναμίας του πρώτου κόμματος