Σχεδόν 1.500 διακανονισμοί την ημέρα για χρέη προς τη ΔΕΗ