Σέριφος ..Ανοικτοί για το κοινό 28 φάροι της χώρας την Κυριακή 21 Αυγουστου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Φάρων