Σενάρια για άμεση επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια