Σεμινάριο Αγιογραφίας με τον Γιώργο Κόρδη στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης