Σεισμός Αλβανία: Η ανθρωπιστική βοήθεια που συγκέντρωσαν οι Αγρινιώτες φτάνει σήμερα.