ΣΕΕΕΝ Δυτικής Μακεδονίας: Σχόλιο για την επίσκεψη του ΥΠΕΝ Κ.Χατζηδάκη στην Δυτική Μακεδονί