Σε συλλεκτικά νομίσματα η Λέσβος και οι ομορφιές της