Σε ψυχρό πόλεμο Γαλλία και Τουρκία – Σύμβολο το Charlie Hebdo