Σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία για Δευτέρα