Σε οριακό σημείο το ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας