Σε οδό Αγίων Πέντε Νεομαρτύρων εκ Σαμοθράκης ονομάστηκε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης