Σε λειτουργία το ρολόϊ του 1910 στα Λαγκάδια Αρκαδίας