Σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα συμμετέχει το 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.