Σάββατο του Λαζάρου και Κυριακή των Βαϊων: Έθιμα και παραδόσεις