Σαν ετοιμάζονται να σμίξουν ο ήλιος με τη σελήνη στην άκρη τ΄ Αναπλιού