Σάμος: Παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα