Σάμος: Ο δρόμος απαιτεί από εμάς πίστη και αντοχή!