Σάμος: 2 πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση την 25η Μαρτίου