Σάμος 19 Ιανουαρίου 2020 Το κέντρο μεταναστών και οι κατάληψη χώρου ιδιωτικών ιδιοκτηασιων από τους παράνομους μετανάστες.ΒΙΝΤΕΟ