Σαλμονέλα: Πώς να αναγνωρίσετε εγκαίρως τα συμπτώματα