Ρωσία: Συνεχίζεται η αποχώρηση των δυτικών επιχειρήσεων