“Ρομποτικός σκύλος οδηγεί και ενημερώνει ατόμα με προβλήματα όρασης σε δημόσιους χώρους” (βίντεο)