‘Ρεσάλτο’ ελληνικών ειδικών δυνάμεων σε ρωσικό πλοίο στη Μεσόγειο