«ΡΑΣΟΜΟΝ. Η εκδοχή της αλογόμυγας» του Ρυονόσουκε Ακουτάγκαβα, σε σκηνοθεσία Σοφίας Διονυσοπούλου στο Θέατρο 104