Π.Υ. Ξάνθης: Διοικητικό πρόστιμο σε άνδρα στον Νέο Ζυγό, για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρο