Ψήφισμα Σχολικής Εφορείας Σχολής Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου