ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ