Προϋπολογισμός και τεχνικά έργα σε ειδική και τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού -Δείτε τα Θέματα