Προτιμούν να πληρώσουν το Netflix παρά μια ψηφιακή εφημερίδα