Πρώτη καταγραφή Όρνιου (Gyps fulvus) μετά από χρόνια στην Κεφαλονιά από το προσωπικό Επόπτευσης/Φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης.