Πρώτη «εφαρμογή», πρώτη αποτυχία του νόμου για τις διαδηλώσεις