Πρόταση μομφής: «Κανένα στοιχείο δεν έχει περιέλθει στη γνώση του πρωθυπουργού»