Πρόστιμο στους ιδιοκτήτες ψεκαστικών μηχανημάτων που δεν θα καταγραφούν

Προέλευση